Steinar Taubølls fagsider for jus ved NMBU

 

JUS103 Forretningsjus II


(Konkurs- og pengekravsrett)

 

Se emnebeskrivelse

Emneansvarlig: Steinar Taubøll steinar.tauboll@nmbu.no

Eksterne forelesere: Hanne Storstein og Lars Baklund

Eksamen: 27.01.2017 kl 14.00 - 17.30

Pensumlitteratur: Langfeldt og Bråthen: Lov og rett for næringslivet (ISBN13: 9788215024271) 21,22 utgave (2014,2015) eller 23. utgave (2016)  + utdelt materiale på nett.

Det er litt endring i kapittelinndelingen mellom 2014 og 2015- utgaven: Kap 12 1-12.11 har blitt 12.1-12.3, og 12.12-12.17 har blitt 12.4-12.5.

Les om tillatte hjelpemidler på eksamen og hva som kan skrives inn i lovsamlingen


Undervisningsopplegg 2017Forelesningene er fra kl 1215 til 1600 i Urbygningen U224 alle datoene:

Mandag 9.1
Tema: Pengekravs- og kredittrett
Lesestoff: Langfeldt & Bråthen kap. 12.1-12.3 (2014-utgaven: kap.12.1 – 12.11). Dommer: Vengebåt-dommen RG-1995-400 og Røeggen Rt-2013-388. Det anbefales å gjøre kontrollspørsmål tilhørende lesestoffet.

Tirsdag 10.1
Tema: Pengekravs- og kredittrett
Lesestoff: Langfeldt & Bråthen kap.12.4 – 12.5 
(2014-utgaven: kap.12.12 – 12.17). Det anbefales å gjøre kontrollspørsmål tilhørende lesestoffet. Oppgaver som evt skal forberedes blir nevnt på mandag 9.1.

Onsdag 11.1
Tema: Panterett og andre sikkerhetsretter
Lesestoff: Langfeldt & Bråthen kap.13. Det anbefales å gjøre kontrollspørsmål tilhørende lesestoffet. Oppgaver som evt skal forberedes blir nevnt på tirsdag 10.1.

Mandag 16.1
Tema: Enkeltforfølgning og gjeldsforhandling
Lesestoff: Langfeldt & Bråthen kap. 15.1-15.4. Dommer: LB-2011-208521 og LB-2012-178406. Det anbefales å se på oppgavene som vil bli gjennomgått.

Tirsdag 17.1
Tema: Konkurs
Lesestoff: Langfeldt & Bråthen kap. 15.5. Dommer: Direkte Reklame-dommen Rt-1995-222 og Rt-2014-1038. Det anbefales å se på oppgavene som vil bli gjennomgått.

Onsdag 18.1
Tema: Økonomisk kriminalitet
Lesestoff: Langfeldt & Bråthen kap.18. Dommer: Ruter-dommen Rt-2014-786. Det anbefales å gjøre kontrollspørsmål tilhørende lesestoffet. Oppgaver som evt skal forberedes blir nevnt på tirsdag 17.1.

 Eksamen: 27.01.2017 kl 14.00-17.30

Tillatte hjelpemidler på eksamen


Studiemateriale


Samlede forelesningsdisposisjoner (pptx-filer)  

Dag 1 og 2 Pengekrav og kredittrett - Storstein - Lysbilder

Dag 3 - Panterett - Storstein - Lysbilder

Dag 4 og 5 - Enkeltforfølgning og Konkurs - Baklund - Lysbilder

Dag 6 - Økonomisk kriminalitet - Storstein- Lysbilder

 


Oppgaver, linker og dokumenter 

Øvelsesoppgaver og  kontrollspørsmål JUS103.docx

JUS103 Oppgaver - Hanne Storstein.pptx

  

JUS103dommer.docx

Utleggsbegjæring.pdf

Gjeldsbrev.pdf

OPPBUDSBEGJÆRING Aksjeselskap.doc


Tidligere eksamensoppgaver

Eksamensoppgavene 2016

Mønsterbesvarelser 2016:  Kandidat 55 kandidat 28

Eksamensoppgavene 2015

Mønsterbesvarelser 2015:  Kandidat 40 kandidat 43

Eksamensoppgavene JUS102 2014 (oppgave 1 er relevant for JUS103)

 Mønsterbesvarelse JUS102 2014:  Kandidat 14

Eksamensoppgavene JUS102 2013 (oppgave 1 er relevant for JUS103)

 Mønsterbesvarelse JUS102 2013:  Kandidat 170