Steinar Taubølls useriøse side                               

 

 

 

   
 

 

 

Lederen for den utøvende statsmakt, Jens Stoltenberg holder tale i Skedsmo 1. mai. Føler du deg trygg i Norge etter dette??  Se også den franske president Nicolas Sarkozy og russiske Boris Jeltsin.

 

Helpdesk i middelalderen. Har du problemer med å finne fram på Lovdata? Se hvordan forholdene var før!

 

Trafikkreglene på en HELT ny måte "A dyseducational movie"...  Samme produsent har også en snutt om forskjellen på hvordan menn og kvinner tenker, om Italia og EU og om Adam.

Rettssamfunnet - lær om rettssystemet gjennom et spill

Syk grafikk og bra undervisning etter Albert Åberg-metoden! Egentlig ganske seriøst.

 

Maximum gardening. Studentene ved Institutt for Landskapsplanlegging er antagelig den nye ekstremsportseliten. Dette er filmet med Ylvis på UMB.

Er det noen vits i å ta høyere utdanning? Se disse filmsnuttene: Bedriftsleder varsler lockout - Debatt om statsbudsjettet.

 

Cows with guns - Slik kan det gå når en gruppes grunnleggende rettigheter ikke får gjennomslag i statsforfatningen. Endringer i dyrevernloven bør nå komme raskt! UMB har nok et spesielt ansvar her.

 

405 - En høyst uvanlig dag på motorveien. Man kan lure på hvilken lov som regulerer denne situasjonen. Kan det være vegtrafikklovens § 3? Se også  en annen uvanlig landing.

 

Bilkjøring: Gjennom en port   Arab touch  Med sandaler  Flaks i uflaks

 

 

På flukt i skogen

 

Megasprettert

 

Gøy med katter

 

En dag på savannen

 

Politiet liker ikke dette, men er det staffbart? Et seriøst eksempel på legalitetsprinsippet: Ambulanse  Politi  (takk til Evgenia)

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 


Steinar Taubøll 2007

humor @ tauboll.no